Energia powyżej 17J
W naszej ofercie posiadamy wiatrówki o energii pocisku powyżej 17J (dżuli).
Są one dostępne tylko w salonie firmy i nie można ich kupić drogą wysyłkową.
Dodatkowo po zakupie wiatrówki o energii powyżej 17 dżuli należy ją zarejestrować w terminie
do 5 dni od daty zakupu na Policji.
Wszystkie niezbędne informacje uzyskać można na pobliskim komisariacie policji.
    Aby wiatrówkę zarejestrować, należy przygotować:
  • badania lekarskie - wzroku oraz psychotesty
  • zaświadczenie o niekaralności
  • wypełniony wniosek (do uzyskania na policji)
  • 2 zdjęcia (jak do dowodu),
  • kopie dowodu osobistego
  • dowód zakupu wiatrówki
  • opłatę skarbową