Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez firmę Arobron.pl przy ul. Związku Jaszczurczego 12B w Elblągu.

Regulamin sklepu Arobron.pl:


I. Informacje ogólne

II. Zasady zamawiania

III. Wysyłka towaru i formy płatności

IV. Artykuły koncesjonowane

V. Reklamacje i zwroty towaru

VI. Pozostałe ustalenia

VII. Przetwarzanie danych osobowych


I. Informacje ogólne


 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez firmę ARO-BROŃ Michał Kaszewski, mającą swą siedzibę przy ul. Związku Jaszczurczego 12B, 82-300 Elbląg. Firma uzyskała wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 38632 , numer NIP: 578-278-78-37, REGON: 280427394.
 2. Adresem do korespondencji wysyłek reklamacji, zwrotów i wymian towaru: ARO-BRON ul Związku Jaszczurczego 12 B, 82-300 Elbląg.
 3. Salon firmowy w Elblągu czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00, a w soboty od 10.00 do 14.00. Dane kontaktowe: telefon: 55 642 12 22, 515 152 860, mail: arobron@arobron.pl
 4. Korzystanie ze sklepu www.arobron.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad w nim zawartych.
 5. Zawartość Sklepu Internetowego Arobron.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

II. Zasady zamawiania


 1. Klient składający zamówienie, zwany dalej Kupującym, musi być osobą fizyczną, pełnoletnią lub podmiotem gospodarczym.
 2. Aby dokonać zakupów na stronie www.arobron.pl należy dokonać rejestracji, tworząc swoje indywidualne konto lub złożyć zamówienie bez rejestracji.
 3. Sposób wykorzystywania Państwa danych osobowych wyjaśniony jest w Polityce prywatności arobron.pl znajdujących się tutaj.
 4. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówienia na stronie, jak również e-mailem na adres: arobron@arobron.pl, telefonicznie pod nr (+48 55) 642 12 22 i faksem pod nr (+48 55) 642 12 97 .
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty oraz w niedziele i święta, będą rozpatrywane kolejnego dnia roboczego.
 6. Zamawiający powinien podać w formularzu rejestracyjnym numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, dzięki którym nasi konsultanci będą mieli możliwość potwierdzenia zamówienia ( jeżeli będzie taka konieczność ).
 7. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 14 dni nie będą realizowane.
 8. ARO-BROŃ zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, które może wzbudzać wątpliwości.
 9. Ceny produktów znajdujących się na www.arobron.pl podane są w PLN i zawierają podatek VAT.
 10. ARO-BROŃ zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu.
 11. W celu otrzymania faktury VAT należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia i podać dane firmy. W innym przypadku może zostać wystawiony rachunek imienny lub paragon.
 12. W przypadku kiedy produkt posiada status "NA ZAMÓWIENIE", lub "WYSYŁKA W CIĄGU 48 GODZIN" ARO-BROŃ poinformuje telefonicznie lub emailem o aktualnej cenie produktu obowiązującej po dostawie oraz o przybliżonym terminie realizacji zamówienia (dostępności towaru).


III. Wysyłka towaru i formy płatności.


 1. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Adresem dostawy jest adres wskazany przez klienta podczas procedury rejestracji lub inny adres ustalony przed wysyłką z naszym konsultantem poprzez e-mail lub telefonicznie.
 2. Bardzo prosimy o sprawdzanie stanu paczki w obecności kuriera. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm i kartonu czy nie noszą śladu zerwania lub wgniecenia. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki wygląda na uszkodzone, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 3. Termin wysyłki zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 2 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy ARO-BROŃ a Kupującym.
 4. Koszty wysyłki uwidocznione są na stronie produktu. .
 5. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru.
 6. Po uiszczeniu opłaty Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. Patrz punkt IV. 4.
 7. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient ma możliwość anulowania zamówienia, zmiany towaru lub oczekiwania na dostawę.
 8. Nadpłaty ze strony Klientów spowodowane brakiem towaru lub jego wymianą na towar tańszy firma Arobroń zobowiązuje się zwrócić w ciągu 5 dni roboczych na podane wcześniej konto.

IV. Artykuły koncesjonowane.Artykuły objęte obrotem koncesjonowanym:

    -broń hukowo-alarmowa
    -broń czarnoprochowa
    -amunicja ślepa bocznego zapłonu 6mm
    -paralizatory
    -gazy pieprzowe
    będą wysyłane tylko i wyłącznie po otrzymaniu danych: dowodu osobistego tj. numeru, serii oraz organu wydającego dowód, daty urodzenia adres stałego pobytu, lub numer prawa jazdy (pozycja nr 5), data urodzenia, adres stałego pobytu.
    Powyższe dane są wymagane zgodnie z ustawą o broni i amunicji wraz z rozporządzeniem:
    "Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1214 ze zm.)", oraz "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2019 roku (Dz. U. z 2019 roku poz. 2235), w sprawie ewidencjonowania przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na przechowanie lub w komis materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz transakcji obrotu i transakcji w zakresie pośrednictwa".Powyższe dane są wymagane przez ustawę o broni i amunicji (Dz.U. z 2012 roku poz.1008).
    W przypadku braku powyższych danych, nasz konsultant skontaktuje się z Państwem w celu ich uzupełnienia.

Klient zamawiając broń alarmową, amunicję, gaz pieprzowy lub paralizator oświadcza, że jest osobą pełnoletnią. Klient oświadcza, że udostępnione dane osobowe, lub dane osób trzecich są prawidłowe oraz w sposób legalny i dobrowolny uzyskane.

Nie wysyłamy za granicę broni czarnoprochowej, alarmowej, paralizatorów.
UWAGA. W różnych krajach obowiązują różne przepisy dotyczące posiadania produktów z naszej oferty. Przed zakupem upewnij się, że w Twoim kraju dany produkt nie wymaga posiadania pozwolenia. Do produktów, których regulacje prawne warto sprawdzić należą między innymi: gazy pieprzowe, wiatrówki, repliki ASG, paralizatory, broń hukowa, broń czarnoprochowa. Fakt, że produkt dostępny jest w Polsce bez zezwolenia nie daje Ci gwarancji, że w innym kraju jest podobnie. Dlatego przed zamówieniem takich produktów należy zweryfikować przepisy prawne dotyczące nabywania oraz posiadania takich produktów.

Na przykład w Polsce możesz zakupić wiatrówkę o energii kinetycznej do 17J a w Niemczech obowiązuje już limit 7,5J.
Jeżeli nie masz pewności jakie przepisy obowiązują w Twoim kraju lub w kraju do którego chcesz się udać skonsultuj sprawę z odpowiednimi organami.

V. Reklamacje i zwroty towaru.


 1. Arobron.pl zobowiązuje się do dostarczenia produktu bez wad.
 2. Niektóre z oferowanych przez sprzedawcę produktów posiadają gwarancję udzieloną przez producenta lub importera. Informacja na temat istnienia i treści gwarancji jest podana indywidualnie przy każdym produkcie. Zasady korzystania z gwarancji określa dokument gwarancji.
 3. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów odesłania lub dostarczenia produktu do sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony czyli w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu wraz z kserokopią dowodu zakupu. Prosimy aby zwracany produkt został zabezpieczony na czas transportu w taki sposób aby zarówno towar jak i opakowanie nie zostały uszkodzone przez taśmy pakowe iw transporcie.. Produkt oryginalnie zapakowany może zostać otwarty w celu zapoznania się z jego jakością. Plomby i zabezpieczenia, które uniemożliwiają otwarcie produktu mogą zostać usunięte i w przypadku zwrotu nie będą stanowić podstaw do odmowy przyjęcia towaru przez sprzedającego.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

    * Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

    * Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu.

    * Koszty związane z odstąpieniem umowy, które ponosi konsument:
    Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

    * Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Podobnie jak w przypadku zwykłego zarządu – przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.
    Arobron.pl dopuszcza złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta lub przez złożenie oświadczenia ze strony internetowej przedsiębiorcy. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej.
    W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z biurem Arobron.pl. Konieczne jest wówczas dostarczenie uszkodzonego produktu:
    a) osobiście do salonu ARO-BROŃ, ul. Związku Jaszczurczego 12 B, 82-300 Elbląg wraz z kserokopią dowodu zakupu.
    b) wysłanie produktu do serwisu firmy na adres ARO-BROŃ, ul. Związku Jaszczurczego 12 B, 82-300 Elbląg, wraz z opisem przyczyny reklamacji, kserokopią dowodu zakupu.
    W przypadku ujawnienia się wady fizycznej, kupującemu przysługuje wybór czy chce skorzystać z rękojmi (odpowiedzialność sprzedawcy) czy też gwarancji (odpowiedzialność producenta), jeżeli gwarancja została udzielona przez producenta lub importera.
    Reklamacja zostanie rozpatrzona przez nas w terminie do 30 dni roboczych od doręczenia Państwa przesyłki, a o jej wyniku oraz terminie zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani.
    Reklamowane produkty uznane przez nas za zasadne zostaną naprawione, a jeśli naprawa nie będzie możliwa zostaną wymienione na towar wolny od wad.
    Jeśli wymiana nie będzie możliwa z powodu braku identycznego towaru w magazynie klient będzie miał możliwość wymiany towaru na podobny bądź też zwrotu gotówki.
    Zwrot wartości towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14-stu dni. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.).
    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
    a) świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
    b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
    c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
    d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
    e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
    g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
    h) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
    i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    j) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
    k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
    l) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
    m) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


Zgłoszenie reklamacyjne możecie Państwo pobrać poniżej:
zgłoszenie reklamacyjne

Zgłoszenie wymiany lub zwrotu towaru możecie Państwo pobrać tutaj:
zgłoszenie wymiany lub zwrotu


VI. Pozostałe ustalenia


 1. Zgodnie z nowelizacją Ustawy o broni i amunicji (Dz. U. 2003 Nr 52 poz. 451) wszystkie wiatrówki o energii pocisku powyżej 17J nie mogą być wysyłane drogą pocztową. Obejmuje to również towar wysyłany do serwisu w celu naprawy. Naprawy reklamacyjne takich wiatrówek są możliwe tylko po osobistym dostarczeniu towaru do serwisu.
 2. Oferta handlowa ważna tylko na terenie Polski.
 3. Firma Aro Broń zastrzega sobie prawo do: zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego, wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego Arobron.pl.
 4. W ramach realizacji umowy z Kupującym, Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
 5. Klient będący Konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny. Wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL . Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

VII. Przetwarzanie danych osobowych


 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w sklepie www.arobron.pl jest Aro Broń Michał Kaszewski, ul. Zw. Jaszczurczego 12b, 82-300 Elbląg. Dane przetwarzane są w sklepie www.arobron.pl celu: rejestracji i utrzymania konta, zawierania i wykonania umów sprzedaży a także udzielania odpowiedzi na wysłane do sklepu zapytania. W przypadku subskrypcji Newslettera, dane są przetwarzane przez administratora danych także w celu wysyłania na adres e-mail informacji dotyczących produktów sprzedawanych w sklepie www.arobron.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji i utrzymania konta w systemie www.arobron.pl i/lub otrzymywania Newslettera. Zamawiającym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rejestracji Konta oraz składania Zamówień na towary, dostępne w sklepie internetowym www.arobron.pl. Jednocześnie informujemy, że nie jest możliwe anonimowe korzystanie z niektórych usług, w szczególności takich jak zawieranie i wykonanie umów sprzedaży na odległość.
 3. Przeglądanie stron www.arobron.pl i zapoznawanie się z ogólnodostępnymi treściami, nie wymaga rejestracji w systemie i podawania danych osobowych.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem Więcej informacji Odrzuć